เสาเข็มหกเหลี่ยม

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ใช้เป็นฐานรากในการรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างขนาดเบา เช่น ทางเดินเชื่อมอาคารชานชาลา ลานจอดรถ หรือใช้เป็นฐานรากในการรับน้ำหนักของเสารั้ว เพื่อสร้างความมั่นคง แข็งแรง

มีความยาวตั้งแต่ 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 และ 6.00 เมตร

 
Visitors: 58,201