ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2-1.3 มม.) น้ำหนักขดละประมาณ 3 - 5 กิโลกรัม 

       

Visitors: 58,195