ตะปู

ตะปูตอกไม้

ตะปูตอกไม้มีขนาด  2", 2 1/2" และ 3" น้ำหนักลังละ 18 กิโลกรัม

       

              
Visitors: 59,830