เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นข้ออ้อย

ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นปล้องช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีต เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องรับกำลังสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 16, 20 มิลลิเมตร ชนิดSD30, SD40 และ SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000 และ 5000 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ

Visitors: 58,201