ลวดเหล็กตัดตรง

ลวดเหล็กตัดตรง

ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0, 3.6, 4.0, 5.0 และ 6 มิลลิเมตร มีความยาว 2 ถึง 3 เมตร หรือสามารถสั่งตัดตามความยาวที่ต้องการได้ สามารถนำไปใช้ทำบัวหรือประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ

 

        กรณีสั่งตัดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางร้าน

       

             

Visitors: 58,197