กันนก

แผ่นปิดกันนกพลาสติก

ใช้ปิดช่องว่างตามร่องใต้ลอนหลังคาให้เต็ม เพื่อกั้นนก หนู แมลง หรือสัตว์เล็กเข้าใต้หลังคา ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องบากไม้เชิงชาย ให้เป็นรูปลอนของหลังคา

Visitors: 58,195