เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

ใช้สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างทั่วไป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 9, 12 ,15 และ19 มิลลิเมตร ชนิดSR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.

Visitors: 58,201